B-toxin

Hva er B-toxin/ Azzalure?
Navnet B-toxin benyttes ofte som en samlebetegnelse på en injeksjonsbehandling med et registrert legemiddel som inneholder Botulinum Toksin type A.

Botuliniumtoksin A er et bakterielt protein som forekommer naturlig.
I kosmetisk øyemed benyttes botuliniumtoksin A til å glatte ut rynker.
Azzalure er navnet på et av de kosmetisk godkjente legemidlene som benyttes i denne sammenheng.
Azzalure administreres av Q-MED/ Galderma (samme leverandør som produserer Restylane).
Små doser av dette stoffet injiseres rett under huden med en tynn nål, i muskelen som behandles for å redusere rynkene. Det blokkerer nerveimpulsen spesifikt, slik at musklene som er ansvarlige for sammentrekningene som forårsaker rynkene, slapper av.
Andre nervefunksjoner, som berøringssansen i huden, påvirkes ikke.

Selve behandlingen tar ca. 15 til 20 minutter og består av 5 injeksjoner over og mellom øyebrynene. Prosedyren forårsaker minimalt med ubehag, og du kan gjenoppta normale aktiviteter svært snart etter behandlingen.

Størstedelen av all botuliniumtoksin A som brukes i Norge blir brukt på medisinske tilstander, som kjevelåsninger, migrene, muskelspasmer ved celebral parese, hyperhidrose etc.

Hvor lenge varer botuliniumtoksin-behandlingen av glabellalinjene (sinnarynken)?
Den første effekten av en botuliniumtoksin-behandling begynner normalt å synes innen 2 til 3 dager, og full effekt etter 1 til 2 uker.  Effekten av injeksjonene er alltid midlertidig.

Den varer vanligvis i omtrent 4 måneder, noen ganger mer. Neste behandling er avhengig av hvor lenge effekten varer hos hver enkelt pasient. Det er viktig at en ikke gjentar behandlingen hyppigere enn hver 3. måned.

Kan alle behandles med botuliniumtoksin?
Alle kan i utgangspunktet behandles med botuliniumtoksin, men følgende behandles ikke: Gravide og ammende. De med en hudinfeksjon i det planlagte behandlingsområdet.
Før enhver behandling med botuliniumtoksin gjennomføres det alltid en konsultasjon.
Her vil man gå igjennom info og behandlingsskjema, selve behandlingen og tiden etterpå.

Hva er risikoen og bivirkningene forbundet med botuliniumtoksin?
Du bør informere legen din hvis du opplever bivirkninger.

Bivirkninger som observeres etter behandling med botuliniumtoksin A for denne indikasjonen fører hovedsakelig til reaksjoner på injeksjonsstedet, som smerter, ubehag, stikking eller bloduttredelser på injeksjonsstedet. Det er også mulig at du får hodepine.

I sjeldnere tilfeller kan effekten av botuliniumtoksin spre seg til uønskede muskler rundt bekymringslinjene og dermed føre til uønsket og forbigående tunge øvre øyelokk, trette øyne, hovne øyelokk, rennende øyne, tørre øyne eller rykninger i musklene rundt øyet.

I sjeldne tilfeller kan det oppstå synsforstyrrelser, uklart syn, dobbeltsyn eller øyebevegelseslidelser. Svimmelhet, kløe eller utslett samt allergiske reaksjoner er mindre vanlige bivirkninger.

Vanligvis oppstår disse bivirkningene i løpet av den første uken etter injeksjonene. De varer vanligvis ikke lenge, og har mild til moderat alvorlighetsgrad. Risikoen for potensielt farlige bivirkninger er svært lav, men kan øke hos pasienter med svelgeforstyrrelser, visse nevromuskulære lidelser, eksisterende lungeproblemer eller hos pasienter som behandles med legemidler som kan forsterke effekten av botuliniumtoksin.
Det er viktig at du informerer behandlende lege hvis du lider eller har lidt av noen sykdommer, eller dersom du behandles med legemidler.

Følgende bivirkninger er spesielt viktige, og du må oppsøke lege umiddelbart dersom du legger merke til dem:

  • Dersom du har problemer med å puste, svelge eller snakke.
  • Dersom ansiktet ditt hovner opp eller huden blir rød og du får kløende, hovne utslett.

Dersom du oppsøker andre spesialister av andre årsaker, må du informere dem om behandlingen med botuliniumtoksin.

Informasjonsheftet i pakningen med legemiddelet forteller mer om de mulige bivirkningene. Rådfør deg med din lege dersom du har spørsmål eller er usikker på noe.

Hva gjør jeg hvis jeg tror jeg har bivirkninger?
Dersom du opplever problemer med å svelge, snakke, puste eller utvikler kraftig muskelsvekkelse etter en injeksjon med botuliniumtoksin, må du umiddelbart kontakte lege. Dersom behandlede lege ikke er tilgjengelig, må du oppsøke annen legehjelp umiddelbart.  Du kan trenge spesialbehandling for å forhindre ytterligere komplikasjoner.

Hvis du tror du har andre bivirkninger enn problemer med å snakke, puste eller allergisk reaksjon som krever umiddelbar medisinsk behandling etter behandling med botuliniumtoksin A, bør du rådføre deg med behandlende lege umiddelbart.
Legen din kan gi deg ytterligere informasjon.

Avtal en gratis konsultasjonstime med oss i dag – fyll ut kontaktskjemaet under og vi tar kontakt.


Lurer du på noe eller ønsker du en gratis konsultasjonstime?